Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plac Wojska Polskiego nr 15/2

43 - 300 Bielsko - Biała

tel.: 600-079-939

e-mail: szkolenia@vestri.pl

e-mail: kancelaria@vestri.pl

Doskonalenia zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawcy majątkowego w stanie prawnym po 1 września 2017 roku

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 10011 kursu doskonalenia zawodowego
5 godzin edukacyjnych
Cena : 89 PLN
Cel :
W toku szkolenia analizowane są zmiany prawa rynku nieruchomości wprowadzone w 2017 roku - ustawa o kredycie hipotecznym oraz nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Upadłość konsumencka w praktyce rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika kredytowego oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 10005 kursu doskonalenia zawodowego
6 godzin edukacyjnych
Cena : 99 PLN
Cel :
Seminarium przedstawia kluczowe informacje o sądowym umorzeniu zobowiązań osób fizycznych

Restrukturyzacja przedsiębiorstw - poradnik przedsiębiorcy, rzeczoznawcy oraz pośrednika

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 10001 kursu doskonalenia zawodowego
6 godzin edukacyjnych
Cena : 119 PLN
Cel :
Przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz roli rzeczoznawcy majątkowego

Zasady zawierania umów z konsumentami 2017/2018

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 8994 kursu doskonalenia zawodowego
6 godzin edukacyjnych
Cena : 99 PLN
Cel :
Celem szkolenia jest przygotowanie do zawierania umów z konsumentami po 25 XII 2014 roku

Nowe prawo budowlane w praktyce - analiza nowelizacji z 2015 roku

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 9048 kursu doskonalenia zawodowego
4 godziny edukacyjne
Cena : 95 PLN
Cel :
Celem seminarium jest przedstawienie procedury poprzedzającej przeprowadzenie robót budowlanych

Sztuka skutecznego dochodzenia wierzytelności

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 6624 kursu doskonalenia zawodowego
8 godzin edukacyjnych
Cena : 89 PLN
Cel :
Celem szkolenia jest przedstawienia wszystkich zagadnień niezbędnych podczas dochodzenia należności od Klienta

Analiza stanu prawnego nieruchomości w praktyce - zagadnienia zaawansowane

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 7477 kursu doskonalenia zawodowego
8 godzin edukacyjnych
Cena : 99 PLN
Cel :
Szkolenie przedstawia zaawansowane zagadnienia związane z analizą stanu prawnego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym

Analiza zasad obrotu nieruchomościami deweloperskimi w latach 2017/2018

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 6787 kursu doskonalenia zawodowego
6 godzin edukacyjnych
Cena : 69 PLN
Cel :
Celem seminarium jest praktyczne przedstawienie procedury oferowania i sprzedaży nieruchomości deweloperskich według ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego

Newsletter

Aby otrzymywać e-maile informacyjne o nowych szkoleniach prosimy o podanie adresu e-mail poniżej :

Mój e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji o dostępnych szkoleniach zawodowych.

Prowadzący
Dariusz Vestri

Prawnik

Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ekonomista

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Syndyk mas upadłościowych

Ukończenie doskonalenia
potwierdzamy zaświadczeniem.

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bielsku - Białej przy Placu Wojska Polskiego 15/2

KRS : 0000414307

Sąd Rejonowy W Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

NIP : 937-266-24-75, REGON : 242878318

Kapitał zakładowy : 5050.00 PLN

Wszelkie treści zawarte na niniejszej witrynie wraz z nią samą objęte są ochroną prawnoautorską.