Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Plac Wojska Polskiego nr 15/2

43 - 300 Bielsko - Biała

tel.: 600-079-939

e-mail: szkolenia@vestri.pl

e-mail: kancelaria@vestri.pl

VideoKurs: Analiza zasad obrotu nieruchomościami rolnymi od 30 kwietnia 2016

Cel kursu: Kurs przedstawia i przygotowuje do rewolucyjnych zmian w obrocie nieruchomościami gruntowymi następujących 30 kwietnia 2016 roku.

Długość kursu: 6 godzin edukacyjnych - 270 minut

Forma: Wykład w formie nagrania wideo dostępnego przez Internet z możliwością zadawania pytań prowadzącemu oraz zestaw dodatkowych materiałów.

Cena całkowita: 128 złotych

Szczególnie polecamy dla:

  • - notariuszy, adwokatów i radców prawnych
  • - pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców i rzeczoznawców majątkowych
  • - wspólników, udziałowców i akcjonariuszy spółek prawa handlowego, spółek kapitałowych i osobowych
  • - rolników
  • - właścicieli nieruchomości rolnych

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym – Zasady wykonywania zawodu przez pośredników kredytowych i pośredników obrotu nieruchomościami

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 10011 kursu doskonalenia zawodowego
5 godzin edukacyjnych
Cena : 89 PLN
Cel :
Szkolenie przygotowuje pośrednika kredytu hipotecznego oraz pośrednika obrotu nieruchomości do zmian wprowadzonych ustawą o kredycie hipotecznym

Upadłość konsumencka – umorzenia długów osób fizycznych na drodze sądowej

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 10005 kursu doskonalenia zawodowego
6 godzin edukacyjnych
Cena : 99 PLN
Cel :
Seminarium przedstawia kluczowe informacje o sądowym umorzeniu zobowiązań osób fizycznych

Sądowe programy naprawcze dla przedsiębiorców w trudnościach finansowych

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 10001 kursu doskonalenia zawodowego
6 godzin edukacyjnych
Cena : 169 PLN
Cel :
VideoKurs przedstawia dostępne dla wszystkich przedsiębiorców rozwiązania trudności finansowych w drodze sądowych programów naprawczych

Zasady zawierania umów z konsumentami 2015/2016

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 8994 kursu doskonalenia zawodowego
6 godzin edukacyjnych
Cena : 99 PLN
Cel :
Celem szkolenia jest przygotowanie do zawierania umów z konsumentami po 25 XII 2014 roku

Nowe prawo budowlane w praktyce - analiza nowelizacji z 2015 roku

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 9048 kursu doskonalenia zawodowego
4 godziny edukacyjne
Cena : 95 PLN
Cel :
Celem seminarium jest przedstawienie procedury poprzedzającej przeprowadzenie robót budowlanych

Sztuka skutecznego dochodzenia wierzytelności

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 6624 kursu doskonalenia zawodowego
8 godzin edukacyjnych
Cena : 89 PLN
Cel :
Celem szkolenia jest przedstawienia wszystkich zagadnień niezbędnych podczas dochodzenia należności od Klienta

Analiza stanu prawnego nieruchomości w praktyce - zagadnienia zaawansowane

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 7477 kursu doskonalenia zawodowego
8 godzin edukacyjnych
Cena : 99 PLN
Cel :
Szkolenie przedstawia zaawansowane zagadnienia związane z analizą stanu prawnego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym

Analiza zasad obrotu nieruchomościami deweloperskimi w latach 2015/2016

Prowadzący: Dariusz Vestri
Numer 6787 kursu doskonalenia zawodowego
6 godzin edukacyjnych
Cena : 69 PLN
Cel :
Celem seminarium jest praktyczne przedstawienie procedury oferowania i sprzedaży nieruchomości deweloperskich w nowym stanie prawnym po 29 kwietnia 2012 roku

Newsletter

Aby otrzymywać e-maile informacyjne o nowych szkoleniach prosimy o podanie adresu e-mail poniżej :

Mój e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji o dostępnych szkoleniach zawodowych.

Prowadzący
Dariusz Vestri

Prawnik

Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ekonomista

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Syndyk mas upadłościowych

Ukończenie doskonalenia
potwierdzamy Zaświadczeniem.

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bielsku - Białej przy Placu Wojska Polskiego 15/2

KRS : 0000414307

Sąd Rejonowy W Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

NIP : 937-266-24-75, REGON : 242878318

Kapitał zakładowy : 5050.00 PLN

Wszelkie treści zawarte na niniejszej witrynie wraz z nią samą objęte są ochroną prawnoautorską.