MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW I PRZYJMOWANIA ZLECEŃ OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU

6 GODZINNY WARSZTAT
DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

SZKOLENIA DLA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
W BIURZE NIERUCHOMOŚCI

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA
ORAZ DOKUMENTACJA WDROŻENIOWA

Aktualności
dnia 21 czerwca 2021 roku

E-LEARNING
PROFESJONALNIE

9 lat
doświadczenia
ponad 10.000
przeprowadzonych szkoleń
już
100.000 godzin wykładów
wysłuchanych
przez naszych Klientów
Z naszych usług
korzystają przedsiębiorcy
banki, specjaliści, kancelarie
jednostki samorządu terytorialnego

WAŻNE
INFORMACJE

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców w roku 2021 ma charakter obligatoryjny. Rzeczoznawca w ciągu roku zdobyć będzie musiał ilość punktów szkoleniowych określoną w rozporządzeniu. Od 2019 roku jest to 12 punktów, co w przeliczeniu stanowi 24 godziny aktywności w formie warsztatów i szkoleń. Pełną informację oraz analizę znaleźć można w zakładce Zasady doskonalenia zawodowego w 2021 roku.

Doskonalenie zawodowe adwokatów w roku 2021 realizowane jest zgodnie z treścią Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” ze zmianami objętymi tekstem jednolitym obwieszczonym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dnia 15 grudnia 2015 roku.

Doskonalenie zawodowe radców prawnych w roku 2021 realizowane jest zgodnie z treścią Uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. zmienionej uchwałą nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 roku.

Programy szkoleń dla adwokatów i radców prawnych przygotowane zostały w konsultacji z samorządami zawodowymi korporacji i przedstawione wszystkim izbom okręgowym. Zaświadczenia przygotowane są zgodnie z treścią uchwał regulujących doskonalenie zawodowe.

Zaświadczenia: Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie 14 dni. Zaświadczenia przesyłamy drogą pocztową. W przypadkach pilnych zaświadczenie wysyłamy natychmiast.

Szkolenia dostępne są po dokonaniu wpłaty i uznaniu rachunku Kancelarii lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania wpłaty.

Dokumenty księgowe przesyłane są drogą pocztową wraz z zaświadczeniami. Uczestnicy mogą również pobrać je drogą elektroniczną.