KATALOG PRODUKTÓW

Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

UMOWA POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
W STANIE PRAWNYM OD 15 MAJA 2021 ROKU

E-BOOK Z ZESTAWEM UMÓW POŚREDNICTWA,
DODATKOWĄ DOKUMENTACJĄ I SZKOLENIEM

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
W BIURZE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ DOKUMENTACJA PRAWNA
DO 3 PAŹDZIERNIKA 2021 W PROMOCJI 30% TANIEJ

ZGŁASZANIE INFORAMCJI DO
CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

W STANIE PRAWNYM OD 15 MAJA 2021 ROKU

JAK DZIAŁA PROFESJONALNY
E-LEARNING

Dostęp przez Internet

Szkolenie Internetowe to przygotowany w formie nagrania video program informacyjny dostępny przez Internet oraz zestaw dodatkowych materiałów cyfrowych. Dzięki zdalnemu dostępowi przez Internet Uczestnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów dojazdu i uzyskuje zawsze aktualną, zrozumiałą i konkretną informację.

Dostęp w dowolnym czasie

Każde szkolenie, szkolenie interaktywne lub warsztat jest dostępny dla Uczestnika w dowolnym czasie. Uczestnik może w dowolnym momencie przerywać i powracać do korzystania z usługi. Materiał szkoleniowy może być powtarzany przez Uczestnika przez cały czas dostępności usługi, nawet po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Intuicyjna obsługa i pomoc techniczna

Uczestnik nie musi instalować dodatkowego oprogramowania, aby skorzystać ze szkolenia. Do skorzystania z usługi wystarcza przeglądarka internetowa. Nasi Klienci mogą również skorzystać z profesjonalnej pomocy technicznej.

E-LEARNING
PROFESJONALNIE

10 lat
doświadczenia
ponad 10.000
przeprowadzonych szkoleń
już
100.000 godzin wykładów
wysłuchanych
przez naszych Klientów
Z naszych usług
korzystają przedsiębiorcy
banki, specjaliści, kancelarie
jednostki samorządu terytorialnego

DOSKONALENIE
ZAWODOWE

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców w roku 2021 ma charakter obligatoryjny. Rzeczoznawca w ciągu roku zdobyć będzie musiał ilość punktów szkoleniowych określoną w rozporządzeniu. Od 2019 roku jest to 12 punktów, co w przeliczeniu stanowi 24 godziny aktywności w formie warsztatów i szkoleń. Pełną informację oraz analizę znaleźć można w zakładce Zasady doskonalenia zawodowego w 2021 roku.

Doskonalenie zawodowe radców prawnych w roku 2021 realizowane jest zgodnie z treścią Uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. zmienionej uchwałą nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 roku.

Programy szkoleń dla adwokatów i radców prawnych przygotowane zostały w konsultacji z samorządami zawodowymi korporacji i przedstawione wszystkim izbom okręgowym. Zaświadczenia przygotowane są zgodnie z treścią uchwał regulujących doskonalenie zawodowe.