Doskonalenie zawodowe
rzeczoznawców majątkowych

Ustawowe doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

Profesjonalnie przez Internet! »

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, począwszy od 2018 roku realizowane ma być na zasadach oraz w wymiarze czasowym określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 roku.

Oddajemy w Państwa ręce profesjonalnie przygotowane, oparte o badania naukowe szkolenia i warsztaty o prawie, niezbędne w pracy każdego rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelna analiza i liczne przykłady uzupełnione możliwością zadawania pytań wykładowcy gwarantują Uczestnikom zdobycie wartościowej wiedzy.

Zobacz, jakie normy prawne regulują obecnie doskonalenie rzeczoznawców majątkowych »Dowiedz się więcej - bezpłatny artykuł

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady.

DOSKONALENIE ZAWODOWE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
NA 2024 ROK

SZKOLENIA I WARSZTATY REALIZOWANE PRZEZ INTERNET

PLANOWANIE PRZESTRZENNE PO NOWELIZACJI OBOWIĄZUJĄCEJ
OD 24 WRZEŚNIA 2023 ROKU
W PRAKTYCE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

WARSZTAT PRZEZ INTERNET - 12 GODZIN (6 PUNKTÓW DOSK. ZAW.)

DOSKONALENIE ZAWODOWE RADCÓW PRAWNYCH

SZKOLENIA DLA ADWOKATÓW

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU
WWW.VESTRI.PL

Dostęp przez Internet

Szkolenie internetowe to przygotowany w formie nagrania video program informacyjny dostępny przez Internet oraz zestaw dodatkowych materiałów cyfrowych. Dzięki zdalnemu dostępowi przez Internet Uczestnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów dojazdu i uzyskuje zawsze aktualną, zrozumiałą i konkretną informację.

Szkolenia interaktywne to szkolenia internetowe, które dodatkowo zawierają zadania przedstawiające Uczestnikowi najczęstsze praktyczne zagadnienia związane z tematyką programu.

Warsztaty stanowią formę internetowego kształcenia zawodowego przygotowanego dla rzeczoznawców majątkowych w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

E‑booki oraz materiały dodatkowe mogą zostać pobrane przez Internet na urządzenie ( komputer, laptop, tablet lub telefon ) użytkownika.

Dostęp w dowolnym czasie

Każde szkolenie, warsztat lub szkolenie interaktywne jest dostępne dla Uczestnika przez Internet, w dowolnym czasie. Uczestnik może w dowolnej chwili przerwać szkolenie lub warsztat i powracać do korzystania z usługi w późniejszym czasie. Materiał szkoleniowy może być powtarzany przez Uczestnika przez cały czas dostępności usługi, nawet po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Automatyczna rejestracja obecności

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, warsztatu lub szkolenia interaktywnego wystawiane są na podstawie czasu uczestnictwa rejestrowanego automatycznie w czasie wysłuchiwania szkolenia lub zapoznawania się w innym materiałem edukacyjnym. Do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, warsztatu lub szkolenia interaktywnego nie jest potrzebne prawidłowe rozwiązanie testu lub innych zadań.

Intuicyjna obsługa i pomoc techniczna

Uczestnik nie musi instalować dodatkowego oprogramowania, aby skorzystać ze szkolenia, warsztatu lub szkolenia interaktywnego. Do skorzystania z usługi wystarcza przeglądarka internetowa. E‑booki dostępne są w popularnym formacie PDF. Nasi Klienci mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy technicznej.

Bezpłatne konto użytkownika

W celu zamówienia i skorzystania ze szkolenia, szkolenia interaktywnego, warsztatu lub e‑booka konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika. Jest to możliwe po kliknięciu przycisku 'Załóż Konto' w prawym górnym rogu strony. Na koncie użytkownika pobrać można również zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

E‑LEARNING
PROFESJONALNIE

11 lat
doświadczenia
ponad 10.000
przeprowadzonych szkoleń
już
100.000 godzin wykładów
wysłuchanych
przez naszych Klientów
Z naszych usług
korzystają przedsiębiorcy
banki, specjaliści, kancelarie
jednostki samorządu terytorialnego

DOSKONALENIE
ZAWODOWE

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych w roku 2024 ma charakter obligatoryjny. Rzeczoznawca majątkowy w ciągu roku zdobyć będzie musiał ilość punktów szkoleniowych określoną w rozporządzeniu. Od 2019 roku jest to 12 punktów, co w przeliczeniu stanowi 24 godziny aktywności w formie warsztatów i szkoleń. Pełną informację oraz analizę znaleźć można w zakładce Zasady doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych w 2024 roku.

Doskonalenie zawodowe radców prawnych w roku 2024 realizowane jest zgodnie z treścią Uchwały nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r.

Programy szkoleń dla adwokatów i radców prawnych przygotowane zostały w konsultacji z samorządami zawodowymi korporacji i przedstawione wszystkim izbom okręgowym.