MENU

Szkolenia dla adwokatów
i radców prawnych

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych

Zdobądź wartościową wiedzę! »

Szkolenia dla adwokatów i radców prawnych wykraczają poza ramy zwykłego kursu.

Stanowią one zrealizowaną metodą naukową analizę stosowania prawa. Wykraczając poza analizę normy prawnej obejmują zagadnienia praktycznego przebiegu postępowań, ekonomicznego znaczenia decyzji procesowych oraz społecznych i gospodarczych ich uwarunkowań.

Dzięki urozmaiceniu tematyki oraz rzetelnemu przygotowaniu możemy zaprosić Państwa na najwyższej jakości szkolenia i wykłady, realizujące jednocześnie obowiązek doskonalenia zawodowego.

PROFESJONALNY SYSTEM ORGANIZACYJNO-PRAWNY
RODO DLA BIURA NIERUCHOMOŚCI

E-BOOK I GOTOWA DOKUMENTACJA

SZKOLENIA DLA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

E-BOOK: UMOWA POŚREDNICTWA.
ZAGADNIENIA PRAWNE OD 'A' DO 'Z' + WZORY UMÓW

PROMOCJA TYLKO DO 8 KWIETNIA 2018 ROKU: SZKOLENIE W PREZENCIE PRZY ZAKUPIE E-BOOKA

Aktualności
dnia 26 kwietnia 2018 roku

E-LEARNING
PROFESJONALNIE

6 lat
doświadczenia
ponad 10.000
przeprowadzonych szkoleń
już
100.000 godzin wykładów
wysłuchanych
przez naszych Klientów
Z naszych usług
korzystają przedsiębiorcy
banki, specjaliści, kancelarie
jednostki samorządu terytorialnego

WAŻNE
INFORMACJE

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców w roku 2018 ma charakter obligatoryjny. Rzeczoznawca w ciągu roku zdobyć będzie musiał ilość punktów szkoleniowych określonych w rozporządzeniu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa ma być to 12 punktów, co w przeliczeniu daje 24 godziny uczestnictwa w różnych formach doskonalenia. Pełną informację oraz analizę znaleźć można w zakładce Zasady doskonalenia zawodowego w 2018 roku.

Doskonalenie zawodowe adwokatów w roku 2018 realizowane jest zgodnie z treścią Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” ze zmianami objętymi tekstem jednolitym obwieszczonym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dnia 15 grudnia 2015 roku.

Doskonalenie zawodowe radców prawnych w roku 2018 realizowane jest zgodnie z treścią Uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. zmienionej uchwałą nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 roku.

Programy szkoleń dla adwokatów i radców prawnych przygotowane zostały w konsultacji z samorządami zawodowymi korporacji i przedstawione wszystkim izbom okręgowym. Zaświadczenia przygotowane są zgodnie z treścią uchwał regulujących doskonalenie zawodowe.

Zaświadczenia: Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu w terminie 14 dni. Zaświadczenia przesyłamy drogą pocztową. W przypadkach pilnych zaświadczenie wysyłamy natychmiast.

Szkolenia dostępne są po dokonaniu wpłaty i uznaniu rachunku Kancelarii lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania wpłaty.

Dokumenty księgowe przesyłane są drogą pocztową wraz z zaświadczeniami. Uczestnicy mogą również pobrać je drogą elektroniczną.

ZAMKNIJ FILM